Bratislavský inštitút humanizmu usporadúva pravidelne prednášky, odborné a politické debaty a diskusie o sociálnych, politických a kultúrnych problémoch spoločnosti, na ktoré pozýva popredných odborníkov z rôznych spoločenských a humanitných smerov. Jednotlivé prednášky, prístupné širokej verejnosti, na seba nadväzujú v cykloch, ktoré prebiehajú počas celého roka.

Klub VVS/BIH je symbolickou arénou, v ktorej sa stretáva autor článku (na nejakú aktuálnu tému) a jeho oponent - "advocatus diaboli" - aby sa kriticky diskutovalo o samotnom článku ako aj o téme, ktorej sa článok týka. Kaľdý klub je voľne prístupný a záver je vždy otvorený komentárom z publika.

>>>

:
Klub BIH

Diskusný klub Bratislavského Inštitútu humanizmu


Bratislavský Inštitút humanizmu (BIH) organizuje v čase od septembra do júna diskusie v široko chápanej oblasti spoločenských vied. BIH na svoje podujatia pozýva odborníkov a verejne činných ľudí, ako aj „vychádzajúce hviezdy“ v oblasti sociálnych, politických, či historických vied. Klub BIH na Grösslingovej 53 v sídle BISLA je otvorený širokej verejnosti a má ambíciu dať priestor nestrannej intelektuálnej diskusii.

Pre akademický rok 2009-2010 BIH pokračuje v diskusných cykloch Výberového vzdelávacieho spolku (Klub VVS www.vvs.sk). Výkonný riaditeľ Egon Gál  spolu s kolégiom BIH (František Novosád, Samuel Abrahám, Martin Kanovský) každú stredu o 17:00 pripravujú zaujímavé diskusie. Záznam a fotogalériu (fotograf Juraj Bartoš) z väčšiny týchto diskusií nájdete v Media Library. Niektoré diskusie nájdete aj na stránke www.infonet.tv.

www.ondrejgajdos.sk
English version Dizajn a web: Ondrej Gajdoš www.ondrejgajdos.sk